gov.mt

pr202594

PR202594

15/12/2020

STQARRIJA MILL-GVERN TA’ MALTA

Il-Gvern jagħmel referenza għad-digriet tal-Bord li qed imexxi l-inkjesta pubblika, datat 14 ta’ Diċembru 2020.
 
Il-Bord arroga għalih innifsu s-setgħa li jestendi t-terminu tal-inkjesta indefinittivament.
 
Il-Bord iddeċieda wkoll li hu biss għandu l-jedd li jiddetermina l-limiti tat-termini ta’ referenza lilu mogħtija.
 
Il-Bord irid jerfa’ r-responsabilità dwar dak deċiż minnu, u l-import tal-istess.