gov.mt

pr200578

PR200578

30/03/2020

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI Aktar fondi sabiex jiġu mgħejuna l-bdiewa, r-raħħala u s-sajjieda Maltin


 

F’konferenza tal-aħbarijiet li saret aktar kmieni dalgħodu, il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo, flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi ħabbru l-ftuħ tas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għal miżuri ffinanzjati mill-fondi tal-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni Ewropea.

 

Dawn huma għajnuniet f’pagamenti diretti għall-bdiewa u r-raħħala, li jikkomprendu skemi marbutin mal-attività agrikola fir-raba’, kif ukoll maż-żamma ta’ baqar tal-ħalib, bhejjem taċ-ċanga, kif ukoll mat-tkabbir tat-tadam għall-ipproċessar.

 

Dawn l-għajnuniet huma intiżi sabiex jgħinu d-dħul finanzjarju tal-bidwi u jagħtu xi ftit iżjed serħan il-moħħ dwar id-dħul tal-bidwi Malti sabiex il-produzzjoni ssegwi t-talbiet tas-suq.

 

Waqt il-konferenza, il-Ministru tkellem dwar ħidmet il-Ministeru fir-rigward tal-Politika Agrikola li, għas-snin 2021-2027, bħalissa għaddejin diskussjonijiet importanti ħafna, sabiex din l-għajnuna tkun tista’ mhux biss tkompli iżda ukoll tissaħħaħ. Dan apparti skemi għall-għajnuna kurrenti taħt il-Programm għall-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020 b’obbligi agro-ambjentali jew ta’ biedja organika volontarji, u dik għall-biedja f’żoni fl-Ewropa li jitqiesu b’restrizzjonijiet naturali fejn tidħol il-biedja, li Malta u Għawdex jikkwalifikaw għal dan bis-sħiħ.

 

Minħabba ċ-ċirkostanza preżenti li lkoll qegħdin ngħixu, l-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli u Rurali ser tkun qiegħda tibgħat aktar minn 6,500 applikazzjoni personalizzata b’dawk l-iskemi ideali li jikkwalifika għalihom kull individwu, sabiex il-proċess ikun wieħed sempliċi u fejn kull ma jkun jeħtieġ huwa biss firma. Ser jintbagħat ukoll self-addressed envelope sabiex ikun faċli li wieħed jibgħat l-applikazzjoni lura.

 

Madanakollu, ser tibqa’ tingħata għajnuna permezz tat-telephone fuq in-numru 22926148   mill-uffiċjali tal-Front Office f’Ta’Qali u mill-uffiċju tax-Xewkija f’Għawdex. Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll online billi żżur is-sit tal-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali fuq arpa.gov.mt.

 

Waqt il-konfereza tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi u sostna li Malta preżentament talloka ‘l fuq minn €129 miljun ewro fuq il-programm tal-Iżvilupp Rurali. Dan il-programm jagħmel enfasi fuq l-impatt ambjentali u għalhekk jinċentiva lill-bdiewa tagħna biex jibdlu l-metodi eżistenti ta’ kif joperaw. Dan it-tibdil jirriżulta f’iktar spejjeż għall-bdiewa, u b’hekk permezz ta’ dawn il-iskemi agro-ambjentali l-għajnuna finanzjarja tkun tista’ tiffaċilitalhom il-proċess. Is-segretarju parlamentari saħaq li permezz tal-fondi Ewropej, il-bdiewa tagħna se jkunu ppremjati talli jimpenjaw ruħhom lejn prattiki li jipprovdu benefiċċju ambjentali akbar. Huwa kompla jgħid li din is-sena ħa jkunu qed jiġu ffirmati 300 kuntratt ġdid, li se jkunu qed jorbtu lill-bidwi għal perjodu ta’ ħames snin.

 

​L-impenn tal-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali jibqa’ dak li jindirizza l-ħtiġijiet tas-sajjieda, tar-raħħala u tal-bdiewa u dan b’ħidma konkreta u li tħalli r-riżultati meħtieġa.

​​​