gov.mt

pr231354

PR231354

13/09/2023

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU


 

L-Uffiċċju tal-Prim Ministru jirreferi għal stqarrija ppubblikata b'rabta mar-rapport tal-Kumitat ta' Esperti Dwar il-midja u l-ittra annessa. 

 

Mal-mument li rċieva r-rapport, il-Gvern minnufih ippubblika stqarrija biex jinforma li kien irċieva dan ir-rapport. Il-Gvern hu marbut ukoll bit-termini ta' referenza li jpoġġi r-rapport fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti u hekk se jsir fl-ewwel jum li jiltaqa' l-Parlament. Wara li ntalbu numru ta' estensjonijiet ir-rapport għadda lill-Gvern meta l-Parlament kien aġġornat, u l-intenzjoni tal-Gvern hi li hekk kif il-Parlament ikun qed jerġa' jiltaqa' dan ir-rapport ikun ippubblikat fl-ewwel jum u għalhekk fl-ewwel possibbiltà. Ir-rapport ikun ippubblikat b'mod sħiħ bi trasparenza sħiħa kif il-Gvern dejjem wera f'dan il-proċess. 

 

Dwar il-proċess ta' konsultazzjoni l-Gvern ifakkar li kellu diġà abbozzati numru ta' liġijiet li jsaħħu bil-kbir il-professjoni tal-ġurnaliżmu u kien fuq inizjattiva tiegħu li għaddihom lill-Kumitat ta' Esperti għall-ewwel rispons tiegħu. Ibbażat fuq ir-rispons ta' rapport li rċieva, li wkoll kien ippubblikat, il-Gvern ressaq liġijiet fil-Parlament. Minkejja li kienet diġà saret konsultazzjoni, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħass li għandha ssir iktar konsultazzjoni. Il-Gvern ma kellu ebda problema. Għal darb'oħra il-Kumitat ta' Esperti kien fdat b'dan il-proċess u l-Kumitat ħa l-impenn li jwessa' l-konsultazzjoni tant li anke organizza konferenza għal dan il-għan.

 

Ftit ġimgħat ilu l-Kumitat ta r-rapport finali li dwaru issa ssir l-evalwazzjoni tiegħu u jkun jista' jsir il-proċess leġiżlattiv. Dan hu proċess fejn il-Gvern la qatt żamm u lanqas se jżomm xejn sigriet, filwaqt li qatt m'għalaq il-bieb għal konsultazzjoni.

​ 

​​