PR231782

14/11/2023

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI Malta Ġusta: Investiment bla preċedent fl-infrastruttura edukattiva għall-ġid ta’ wliedna u l-edukaturi tagħhom

“Il-budget għas-sena d-dieħla jikkonferma l-impenn li għandu dan il-gvern biex ikompli jtejjeb is-settur edukattiv, mhux biss bi Strateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li se twassal għal trasformazzjoni tas-settur, imma wkoll bl-investiment kontinwu li qed nagħmlu fl-infrastruttura edukattiva." Hekk enfasizza l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima meta dalgħodu żar ix-xogħol li qed isir fl-iskola ġdida fl-Imsida.​​

Il-proġett kien jinvolvi t-twaqqigħ tal-iskola li kien hemm u l-bini ta' skola kompletament ġdida fuq l-istess sit. Fuq deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar, parti mill-faċċata tal-iskola l-antika nżammet u ġiet inkorporata bħala disinn fil-binja l-ġdida.

Il-Ministru Grima tkellem dwar il-proġetti li qed isiru bħalissa mill-Fondazzjoni Għall-Iskejjel ta' Għada (FTS), mifruxa mal-pajjiż kollu, biex jinbnew skejjel ġodda u jkunu modernizzati u jitkabbru oħrajn. Fi skejjel oħrajn qed issir riġenerazzjoni sħiħa biex dan ix-xogħol kollu jwassal għal ambjent edukattiv modern u aħjar kemm għall-istudenti kif ukoll l-edukaturi tagħhom.

Huwa tenna wkoll li dan il-budget huwa miżgħud b'miżuri li jixhdu l-prinċipji li jħaddan dan il-gvern fosthom il-mobbiltà soċjali, u għalhekk l-investiment b'mod qawwi fl-edukazzjoni għaliex l-edukazzjoni hija l-aqwa għodda biex il-familji jimxu 'l quddiem.

Budget li fost oħrajn jagħti inċentiv għal dawk li jkomplu jistudjaw, tisħiħ fl-istipendju għal kulħadd u r-riforma biex tinċentiva ċerti setturi fosthom għal dawk li jridu jsiru għalliema f'numru ta' suġġetti. Bl-istess mod hemm l-investiment fl-infrastruttura tal-iskejjel.

Dan l-investiment se jwassal biex l-Imsida jkollha skola ġdida b'madwar 40 klassi, 26 klassi normali u għadd ta' klassijiet oħrajn għal suġġetti speċifiċi fosthom l-iżvilupp personali u soċjali, l-arti, il-mużika, ix-xjenza, il-litteriżmu, u l-etika. Din l-iskola ġdida se jkollha wkoll ċentru għall-ħarsien tat-tfal, librerija pubblika u sala li se tkun tesa' madwar 300 persuna. Id-daqs tal-iskola kollha, inkluż iż-żoni ta' rikreazzjoni, huwa ta' 10,000 metru kwadru. 

Din l-iskola wkoll se jkollha partijiet minnha miftuħin għall-komunità lokali wara l-ħinijiet tal-iskola, fosthom il-librerija pubblika, is-sala u anki parti mill-ispazju rikreattiv. Taħt l-iskola hemm ukoll parkeġġ għall-karozzi fuq żewġ livelli li jesa' madwar 180 karozza.

Parti minn dan il-proġett jinkludi wkoll il-bini ta' kumpless ġdid għall-Imsida Sea Scouts, bi spazju ta' aktar minn 500 metru kwadru fuq barra u fuq ġewwa. 

Il-Kap Eżekuttiv tal-FTS Neville Young spjega, “L-iskola l-ġdida se jkollha żewġ features innovattivi għall-iskejjel f'pajjiżna. Se jiddaħħal il-kunċett ta' 'outdoor classroom environment' bi spazju fuq barra b'għamara apposta u mdawwar b'siġar, pjanti u fjuri, li fih l-għalliema jkunu jistgħu jagħmlu lezzjonijiet fuq barra. Kunċett innovattiv ieħor huwa l-ħolqien ta' ġonna vertikali fuq waħda mill-faċċati tal-iskola u fuq il-ħitan tal-ispazji rikreattivi."

Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' madwar €22 miljun u se jkun parzjalment iffinanzjat mill-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) tal-Unjoni Ewropea.