Application for Children making use of the Breakfast Club Service in Primary State Schools

 <div class="ExternalClass4E7992FC5B924B46BFB13EB4A1DC98FB">
<b>English</b>
<p>An online application for the registration of students to make use of the Breakfast Club Service delivered in all Primary State Schools during the scholastic year 2018/2019 is being launched.
</p>
<p>
This service gives the opportunity to students to have a heathy breakfast before school commences as well as interact with other students through play and other activities.
</p>
<p>
The Breakfast Club Service is open for Primary Students whose parents are in employment</p>
<br>
<b>Malti</b>
<p>Applikazzjoni onlajn għar-reġistrazzjoni tal-istudenti biex jagħmlu użu mis-Servizz tal-Breakfast Club mogħti fl-Iskejjel Primarji tal-Istat kollha matul is-Sena skolastika 2018/2019 qed tiġi medija.
</p>
<p>
Dan is-servizz jagħti l-opportunità lill-istudenti biex jiehdu kolazzjon bnin qabel jibdew l-iskola kif ukoll jintegraw ma 'studenti oħra permezz tal-logħob u attivitajiet oħra.
</p>
<p>
Is-Servizz tal-Breakfast Club huwa miftuħ għall-istudenti Primarji li l-ġenituri tagħhom huma impjegati​.
</p>Arrow

Important Notice


 

Contact
Education Logistics and Administation

Great Siege Road,
Floriana, VLT2000

Telephone
+356 25981872

Email
breakfastclub.mede@gov.mt