gov.mt

Btajjel

No

Btajjel Pubbliċi f'Malta

​​​​​​​​​​​​Festi Pubbliċi f’Malta skond l-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra (Kapitolu 252) tal-Liġijiet ta’ Malta​.

Hawn taħt hawn l-ġranet u xhur tal-Btajjel Pubbliċi rispettivi għas-sena 2021:​
 
Il-Ġimgħa, l-1 ta' Jannar​
L-Ewwel tas-Sen​a
L-Erbgħa, 10 ta' Frar
In-Nawfraġju ta’ San Pawl
Il-Ġimgħa, 19 ta' Marzu
San Ġużepp
L-Erbgħa, 31 ta' Marzu*
Jum il-Ħelsien
Il-Ġimgħa 2 t'April
Il-Ġimgħa l-Kbira
Is-Sibt, l-1 ta' Mejju
Jum il-Ħaddiem
It-Tnejn 7 ta' Ġunju*
Sette Giugno
It-Tlieta 29 ta' Ġunju​
L-Imnarja
Il-Ħadd, 15 ta' Awwissu
Santa Marija
L-Erbgħa, 8 ta' Settembru*
Il-Vittorja
It-Tlieta, 21 ta' Settembru*
L-Indipendenza
L-Erbgħa, 8 ta' Diċembru
L-Immakulata Kunċizzjoni
It-Tnejn, 13 ta' Diċembru*
Jum ir-Repubblika
Is-Sibt, 25 ta' Diċembru
Il-Milied​
​* Jum Nazzjonali