gov.mt

Btajjel

No

Btajjel Pubbliċi f'Malta

​​​​​​​​​​​​Festi Pubbliċi f’Malta skond l-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra (Kapitolu 252) tal-Liġijiet ta’ Malta​.

Hawn taħt hawn l-ġranet u xhur tal-Btajjel Pubbliċi rispettivi għas-sena 2022​:​
 
Is-Sibt​, l-1 ta' Jannar​
L-Ewwel tas-Sen​a
Il-Ħamis, 10 ta' Frar
In-Nawfraġju ta’ San Pawl
Is-Sibt, 19 ta' Marzu
San Ġużepp
Il-Ħamis, 31 ta' Marzu*
Jum il-Ħelsien
Il-Ġimgħa 15 t'April
Il-Ġimgħa l-Kbira
Il-Ħadd, l-1 ta' Mejju
Jum il-Ħaddiem
It-Tlieta 7 ta' Ġunju*
Sette Giugno
l-Erbgħa 29 ta' Ġunju​
L-Imnarja
It-Tnejn, 15 ta' Awwissu
Santa Marija
Il-Ħamis, 8 ta' Settembru*
Il-Vittorja
L-Erbgħa, 21 ta' Settembru*
L-Indipendenza
Il-Ħamis, 8 ta' Diċembru
L-Immakulata Kunċizzjoni
It-Tlieta, 13 ta' Diċembru*
Jum ir-Repubblika
Il-Ħadd​, 25 ta' Diċembru
Il-Milied​
​* Jum Nazzjonali