Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Btajjel

No

Btajjel Pubbliċi f'Malta

​​​​​​​​​​​Festi Pubbliċi f’Malta skond l-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi Oħra (Kapitolu 252) tal-Liġijiet ta’ Malta​.

Hawn taħt hawn l-ġranet u xhur tal-Btajjel Pubbliċi rispettivi għas-sena 2020:​
 
L-Erbgħa, l-1 ta' Jannar​
L-Ewwel tas-Sen​a
It-Tnejn, 10 ta' Frar
In-Nawfraġju ta’ San Pawl
Il-Ħamis, 19 ta' Marzu
San Ġużepp
It-Tlieta, 31 ta' Marzu*
Jum il-Ħelsien
Il-Ġimgħa 10 t'April
Il-Ġimgħa l-Kbira
Il-Ġimgħa, l-1 ta' Mejju
Jum il-Ħaddiem
Il-Ħadd 7 ta' Ġunju *
Sette Giugno
It-Tnejn 29 ta' Ġunju​
L-Imnarja
Is-Sibt, 15 ta' Awwissu
Santa Marija
It-Tlieta, 8 ta' Settembru *
Il-Vittorja
It-Tnejn, 21 ta' Settembru *
L-Indipendenza
It-Tlieta, 8 ta' Diċembru
L-Immakulata Kunċizzjoni
Il-Ħadd, 13 ta' Diċembru *
Jum ir-Repubblika
Il-Ġimgħa, 25 ta' Diċembru
Il-Milied​
​* Jum Nazzjonali