It-Tliet Stadji ta’ Konsultazzjonijiet Pubbliċi Online

​​​​​


S
tadju 1 – Tiftaħ il-konsultazzjoni

F'dan l-istadju l-pubbliku jkun mistieden jagħti l-veduti tiegħu dwar it-tema.

Stadju 2 – Tagħlaq il-konsultazzjoni

F'dan l-istadju l-kummenti li rċevejna jgħaddu minn proċess ta' moderazzjoni u jintgħażlu bejn dawk validi u marbuta mat-tema u dawk li mhux validi.​

Stadju 3 – Pubblikazzjoni tal-kummenti u rapport 
Il-konsultazzjoni pubblika tiġi magħluqa. Il-kummenti validi magħżula jiġu ppubblikati waqt li rapport dettaljat isir aċċessibbli għall-pubbliku.
​​​​