GovFilterDate No No No Yes

 

 

https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2022/document (29).pdf1102022-03-16T23:00:00ZATT DWAR L-AVUKAT TAL-ISTAT(KAP. 603)Regolamenti tal-2022 li jemendaw l-Att dwar it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar
https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2022/document (24).pdf832022-02-17T23:00:00ZATT DWAR L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP (KAP. 552)Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Ħlasijiet tal-Ippjanar tal-Iżvilupp
https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2022/document (28).pdf352022-01-31T23:00:00ZATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT(KAP. 549)Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Valutazzjoni u Maniġġar ta’ Ħsejjes fl-Ambjent
https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2021/document (18).pdf2812021-07-01T22:00:00ZA.L. 281 tal-2021 - ATT DWAR L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP(KAP. 552)Ordni tal-2021 li jemenda l-Ordni dwar in-Notifikazzjoni dwar Żvilupp (Emenda Nru 2)
https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2021/document (30).pdf2172021-05-20T22:00:00ZATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT(KAP. 549)Regolamenti tal-2021 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni u r-Rimedjar ta’ Danni Ambjentali
https://www.gov.mt/mt/Government/DOI/Government Gazette/PA Legal Notices/Documents/2020/document (13).pdf4542020-12-06T23:00:00ZA.L. 454 tal-2020 ATT DWAR L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP (KAP. 552) Regolamenti tal-2020 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Proċedura ta’ Applikazzjonijiet u d-Deċiżjoni Relattiva)