Reġistrazzjoni ta' Pubblikatur ta' Gazzetta


Ħarsa ġenerali​
It-Taqsima tar-Reġistru tal-Istampa tinsab ġewwa d-Dipartiment tal-Informazzjoni u żżomm u taġġorna r-reġistru tal-gazzetti skont l-Att dwar l-Istampa.

Kull min hu pubblikatur ta' gazzetta għandu, fi żmien għaxart ijiem milli jsir pubblikatur, jimla l-formola tal-applikazzjoni u jgħaddiha lir-Reġistru tal-Istampa waqt li jiddikjara l-informazzjoni personali u d-dettalji tal-gazzetta. Il-pubblikatur għandu jżommu lir-Reġistru tal-Istampa informat bil-post tar-residenza tiegħu u għandu jikkomunika lir-Reġistratur b'kull bidla fil-post ta' residenza tiegħu fi żmien għaxart ijiem mill-bidla.

X’se tingħata
L-informazzoni tiġi aġġornata fir-Reġistru tal-Istampa.

Eliġibbiltà​​
Kull min hu residenti f'Malta u li għalaq it-18-il sena.

Kif tapplika​
Imla l-formola o​nlajn​​ u ibgħatha.

Dettalji meħtieġa:
i) Kopja tal-karta tal-identità