gov.mt

order-of-precedence

L-Ordni ta’ preċedenza f'Malta

1. Il-President ta' Malta


2. Il-Prim Ministru

3. L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati

4. L-Arċisqof ta' Malta

5. Il-Prim Imħallef

6. Il-Ministri

7. Is-Segretarji Parlamentari

8. Il-Kap tal-Oppożizzjoni

9. Eks Presidenti u eks Prim Ministri (ir-romol tagħhom u Kumpanni tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu)

10. Il-Korp Diplomatiku (skont l-ordni ta' preżentazzjoni tal-kredenzjali)

11. L-Isqof t'Għawdex

12. - Is-Segretarju Permanenti Ewlieni  

      - Is-Segretarju tal-Kabinett (Kanċillier tal-Unuri Nazzjonali)

13. Imħallfin

14. L-Avukat Ġenerali

15. Id-Deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati

16. Il-Membri Parlamentari (u membri Maltin fil-Parlament Ewropew)

17. Eks Arċisfqijiet, eks Prim Imħallfin; eks Speakers tal-Kamra tad-Deputati (u membri fix-Xirka Ġieħ ir-Repubblika)

18. Il-Maġistrati

19. - Is-Segretarji Permanenti

      - Il-Kummissarju tal-Pulizija

      - Il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta

20. - L-Awditur Ġenerali

      - L-Ombudsman 


21. - Il-Kummissarju Elettorali Ewlieni

      - Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku

      - Iċ-Chairperson tal-Awtorità tax-Xandir

      - Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni għall-Impjiegi

22. (A) Il-Kanċillier tal-Università ta' Malta

      (B) Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta

23. (A) Ir-Rettur tal-Università ta' Malta

      (B) Il-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali (u Kumpanni tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu)

24. (A)

      - Diretturi Ġenerali

      - Il-Kapijiet/Rappreżentanti Maltin f'missjonijiet diplomatiċi barra minn Malta

      - Id-Deputat Avukat Ġenerali

      - Id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija

      - Diretturi (Kliniċi)

(B)

      - Id-Deputat Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta
      - Kurunelli (FAM)

(C)

      - Ir-Reġistratur tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu

25. - Diretturi

      - L-Assistenti Avukati Ġenerali

      - L-Assistenti Kummissarji tal-Pulizija

      - Logutenenti Kurunelli (FAM)

26. - Is-Sindki

      - Il-President tal-Kumitati Reġjonali (f'okkażjonijiet ċiviċi u mhux statali li jsiru fil-lokalità, is-sindku tal-lokalità jieħu l-preċedenza fuq il-ministri).

      - Uffiċjali tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu

       (A) Konsli Ġenerali Onorarji

       (B) Konsli OnorarjiArċidjaknu (Kapitlu tal-Katidral-Malta)

27. Djaknu

     (A) Malta
       - Praecentor
       - Teżorier
       - Arċipriet
       - Kanċillier

      (B) Ghawdex
       - Arċidjaknu (Kapitlu tal-Katidral-Għawdex)
       - Djaknu
       - Praecentor
       - Arċipriet
       - Teżorier

28. Chairpersons ta' Awtoritajiet Pubbliċi bi struttura Korporattiva

29. Chairpersons ta' Istituzzjonijiet Nazzjonali tal-Gvern

30. Chairpersons ta' Korporazzjonijiet Pubbliċi

31. Chairpersons ta' Kummissjonijiet Statutorji

32. (A) Chairpersons ta' Kumpaniji Parastatali (fejn il-Gvern għandu investiment dirett u maġġoritarju)

      (B) Chairpersons ta' Kumpaniji Parastatali (b'investiment mill-MIMCOL)

33. Chairpersons ta' Awtoritajiet Pubbliċi li ma għandhomx struttura Korporattiva

34. Il-Korp tal-Konsli Onorarji

      Il-Viċi Konsli Onorarji

35. Il-Partiti rappreżentati fil-Parlament

      (A)  Il-Partit Laburista

      (B)  Il-Partit Nazzjonalista

36. It-trade unions reġistrati

      L-Assoċjazzjonijiet ta' Min Iħaddem

37. Organizzazzjonijiet Nazzjonali tan-negozju

     Għaqdiet professjonali (bil-warrant)

     Għaqdiet professjonali

38. Korpi Kostitwiti
     (A) Organizazzjonijiet Reliġjużi

     (B) Kunsilli Nazzjonali u Kummissjonijiet

     (C) Soċjetajiet Kulturali u Sportivi

     (D) Assoċjazzjonijiet Filantropiċi

     (E) Movimenti taż-Żgħażagħ

39. Il-membri tal-Midja

40. Dawk li ngħataw il-Midalja għall-Qlubija; il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika

41. Segretarji Personali tal-President

     Chief of Staff – Assistent Personali tal-Prim Ministru

     Chiefs of Staff tal-Ministeri

     Il-Kapijiet tas-Segretarjati tas-Segretarji Parlamentari

     Is-Segretarju Personali tal-Isqof ta' Għawdex

     Is-Segretarju Personali tal-Isqof Awżiljarju

42. Il-familja u l-qraba tal-Prim Ministru

43. Is-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru

44. Il-Kumitat Festi Nazzjonali