Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

Trasport fuq l art

No

It-Trasport fuq l-Art

IS-SEWQAN F'MALTA

Peress li f’Malta m’hawnx awtostradi, is-sewqan fil-Gżejjer Maltin huwa simili għal dak f’ħafna bliet Ewropej oħra. F’dawn l-aħħar snin sar ħafna xogħol biex titjieb l-infrastruttura. Fil-fatt sar ħafna progress fl-għarfien dwar is-sigurtà fit-triq u fl-infrastruttura stradali.

Billi Malta kienet kolonja Ingliża, is-sewqan fil-Gżejjer Maltin huwa fuq ix-xellug. Tajjeb li dejjem iġġorr mappa miegħek meta tivvjaġġa; dan għaliex minħabba l-fatt li m’hawnx awtostradi, ħafna drabi wieħed jista’ jasal fid-destinazzjoni tiegħu minn numru ta’ rotot differenti.


IL-KODIĊI GĦAT-TRAFFIKU FIT-TRIQ

Il-Kodiċi għat-Traffiku fit-Triq
 huwa l-gwida uffiċjali għas-sewwieqa u l-pedestrians f’Malta. F’din il-gwida tista’ ssib ir-regoli kollha li għandek tkun taf dwar is-sewqan f’Malta, bħalma huma l-limiti tal-veloċità, is-sewqan fi traffiku għaddej bil-mod, u l-waqfien u l-ipparkjar. Tista’ tikseb il-Kodiċi għat-Traffiku fit-Triq mill-uffiċċji ta' Transport Malta jew miċ-Ċentru tat-Testijiet tat-Teorija fil-Gwardamanġa. Tista’ wkoll issib il-Kodiċi onlajn.


L-INFURZAR TAL-LIĠI U L-KONTRAVENZJONIJIET

Il-Kunsilli Lokali, il-Fornituri tas-Servizzi u l-Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi huma kollha parti mis-Sistema ta’ Infurzar tal-Liġi. Dawn jaħdmu flimkien biex kemm jista’ jkun jiżguraw is-sigurtà fit-toroq.

F’dak li jirrigwarda l-multi, dawn jistgħu jitħallsu onlajn.

Tista' wkoll tara l-kontravenzjonijiet li fuqhom hemm imposti penali tal-punti billi tikklikkja hawn


IS-CVA

Sabiex jiġi regolat it-traffiku fil-Belt Valletta, fl-2007 nħolqot is-sistema tas-CVA - Controlled Vehicular Access. Sakemm ma tkunx residenti fil-Belt Valletta jew ikollok negozju fil-belt kapitali, trid tħallas miżata żgħira biex tkun tista’ ssuq u tipparkja hemm. Bis-sistema tas-CVA jittieħdu ritratti tal-pjanċa tan-numru tal-vettura tiegħek u jiġi kkalkulat ukoll l-ammont ta’ ħin li tqatta’ hemmhekk. Imbagħad tirċievi l-kont id-dar.


IL-PUSSESS TAL-VETTURA TIEGĦEK

Ir-reġistrazzjoni u l-ħruġ ta’ liċenzji għal vetturi ġodda u użati

Il-vetturi bil-mutur kollha, ġodda u użati, għandhom jiġu rreġistrati ma' Transport Malta fil-Hornworks Ditch tal-Furjana.

Jekk se tixtri vettura ġdida, l-aġent tiegħek jista’ jirreġistra l-vettura tiegħek billi jidħol f’dan is-sit. Jekk inti ssuq ċertu tip ta’ vettura bħal taxi jew għandek karozza bix-xufier, jew inkella ġġorr il-merkanzija, għandek bżonn dokumenti speċjali.

Jekk xtrajt vettura użata, għandek tagħmel appuntament mat-Transport Malta, imbagħad tieħu l-vettura tiegħek fit-Taqsima Teknika tad-Direttorat għat-Trasport fuq l-Art li jinsab il-Furjana. Għandek tipprovdi ċerti dokumenti bħal-logbook u ċ-ċertifikat tal-Valur ta’ Reġistrazzjoni tal-Vettura tiegħek.

Ikklikkja hawn għal informazzjoni dettaljata dwar ir-reġistrazzjoni u l-ħruġ ta’ liċenzji ta’ vetturi ġodda u użati.


Reġistrazzjoni ta’ vettura second-hand miġjuba Malta minn Stat Membru tal-UE

Biex tirreġistra vettura li tkun inġiebet Malta minn Stat Membru tal-UE għandek issegwi l-erba’ passi li ġejjin:

  1. Idħol fis-sit www.vehicleregistration.gov.mt biex tara l-ammont ta’ taxxa tar-reġistrazzjoni li tkun trid tħallas.
  2. Agħmel appuntament ma' Transport Malta billi ċċempel 2123 3029.
  3. Dakinhar tal-appuntament ħu l-vettura tiegħek id-Direttorat tat-Trasport fuq l-Art, Taqsima Teknika, Hornworks Ditch, il-Furjana.
  4. Ippreżenta d-dokumenti meħtieġa.

​Il-Liċenzja tat-Triq

L-awtorizzazzjoni biex il-vettura tiegħek tinstaq fit-triq hija l-Liċenzja tat-Triq. Dan id-dokument ikun fih in-numru tar-reġistrazzjoni u l-perjodu ta’ validità tal-liċenzja. Din għandha titpoġġa fejn tidher fuq in-naħa tax-xellug tal-windscreen.


Il-Liċenzja tas-Sewqan

Ikklikkja hawn​ 
għal aktar informazzjoni dwar kif tikseb liċenzja tas-sewqan f’Malta.


Il-Pjanċa tan-Numru tal-Vettura

Il-karozzi kollha reġistrati f’Malta għandhom pjanċi standard tal-Unjoni Ewropea li jikkonsistu fi tliet ittri segwiti bi tliet numri. Il-pjanċi mhux personalizzati jiswew EUR
 70, filwaqt li dawk personalizzati jiswew EUR 200. Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar il-pjanċi tan-numru tal-vetturi.


L-Assigurazzjoni tal-Karozza

Ikklikkja hawn 
għal lista ta' assigurazzjonijiet tal-karozzi f’Malta.


KIF TIEĦU ĦSIEB IL-VETTURA TIEGĦEK

Il-VRT

L-iskop tat-test tal-VRT (Vehicle Roadworthy Test) huwa li jiġi żgurat li vetturi ta’ ċertu żmien jiġu ċċekkjati tal-inqas darba f’sena biex jiġi vverifikat li jkunu f’kundizzjoni tajba biex jinstaqu fit-toroq. Il-vetturi jiġu spezzjonati f’xi wieħed mill-postijiet fejn isiru t-testijiet tal-VRT fejn jintuża wkoll tagħmir apposta. Iċċekkja fuq il-Liċenzja tiegħek jew ir-riċevuta tagħha biex tara jekk imissikx tagħmel it-test tal-VRT.


Il-Postijiet Approvati għat-Testijiet tal-VRT

Ikklikkja hawn għal-lista tal-postijiet approvati għat-testijiet tal-VRT f’Malta.


Il-Manutenzjoni tal-Vettura tiegħek

Importanti li tieħu ħsieb il-vettura tiegħek u teħodha għal service biex tiżgura li hija f’kundizzjoni tajba biex tinstaq fit-triq, li hija sigura u li mhijiex ta’ periklu għal ħaddieħor. Il-manifattur tal-karozza tiegħek jagħmel services ta’ rutina. Dawn ivarjaw minn manifattur għal ieħor u minn vettura għal oħra, skont it-tip ta’ vettura u l-magna. Normalment fil-manwal tas-sid tal-vettura jkun hemm indikat x’tip ta’ manutenzjoni għandha bżonn il-karozza tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar il-manutenzjoni tal-vettura tiegħek, ikklikkja hawn.


L-INĊIDENTI TAT-TRAFFIKU

Jekk ikollok inċident bil-karozza, ieqaf.

F’każ ta’ ħabta man-naħa ta’ wara tal-vettura, dik li hija magħrufa bħala “bumper to bumper”, għandek timla l-formola rilevanti fuq il-post tal-inċident. Il-formoli tista’ tiksibhom mill-uffiċċji tal-assigurazzjoni jew mill-intermedjarji.

Jekk ikun hemm persuni li jkorru, ċempel għall-ambulanza. F’każ li jindarbu xi persuni, li tiġi involuta xi proprjetà tal-Gvern jew f’każ ta’ inċident li ma jkunx “bumper to bumper”, għandek iċċempel lill-pulizija. Tammetti ebda tort għall-inċident jekk mhux mal-pulizija.

Ħu u agħti l-informazzjoni essenzjali bħalma huma l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefown u n-numru tal-pjanċa. Ħu nota tad-dettalji tal-inċident meta jkun għadu frisk ġo moħħok.


IS-SAĦĦA U S-SIGURTÀ

Jekk għandek xi kundizzjoni li tista’ taffettwa l-kapaċità tiegħek fis-sewqan, inti obbligat tgħarraf lid- DVLA (Driver and Vehicle Licencing Agency). Jekk ikollok inċidenti tat-traffiku u jinstab li xi kundizzjoni medika tiegħek wasslet jew ikkontribwixxiet għall-inċident, inti tista’ tittella’ l-Qorti u l-assigurazzjoni tiegħek tista’ ma tkoprikx.


SEWQAN TAR-ROTA F’MALTA

L-Awtoritajiet Maltin investew ħafna biex is-sewqan tar-roti f’Malta jsir aktar sigur. Hemm numru ta’ korsiji għaċ-ċiklisti fir-rotot l-aktar popolari u hemm numru ta’ toroq sekondarji b’inqas traffiku li dawn is-sewwieqa jistgħu jużaw, għalkemm xorta xi drabi jkollhom jgħaddu mit-toroq arterjali. Is-sewqan isir fuq in-naħa tax-xellug tat-triq u jeżistu wkoll numru ta’ stands għall-ipparkjar forma ta’ rota madwar Malta kollha.

Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar is-sewqan tar-rota f’Malta.​​