No

Dikjarazzjoni ta' Aċċessibilità


​Din id-dikjarazzjoni tapplika għas-sit elettroniku uffiċjali tal-Gvern ta' Malta u ġiet aġġornata f'Lulju 2020.

Status ta' konformità

Id-Dipartiment tal-Informazzjoni (DOI) impenja ruħu li jagħmel is-servizzi online fuq il-portal tal-Gvern aċċessibbli għal kulħadd. Għandna bażi ta' utenti nazzjonali u globali u aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna b'enfasi fuq ir-rekwiżiti kontra d-diskriminazzjoni tal-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs (Persuni b'Diżabilità) tal-2000 (EOA).

Proċess ta' konformità

Il-portal tal-Gvern huwa mfassal biex jaħdem ma' Internet Explorer 11 (billi juża l-aħħar verżjoni ta' Silverlight) u l-iktar żewġ verżjonijiet riċenti ta' browsers Firefox u Chrome. 

Bħala parti minn dan l-isforz, id-DOI jaderixxi mal-istandards ta' aċċessibilità EN310549 u l-linji gwida WCAG2.0. Ir-riżorsi u l-prodotti online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida AA WCAG 2.0 Level AA. Il-Portal tal-Gvern b'mod partikolari huwa mfassal biex jaħdem tajjeb u jkun aċċessibbli meta jkun aċċessat bi prodotti ta' hardware u software aġġornati kif xieraq.

Billi jagħraf li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, id-DOI jwettaq ukoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b'kollaborazzjoni ma' persuni b'diżabilità, sabiex jiġbor ir-reazzjonijiet meħtieġa. Aħna nagħmlu ħilitna biex nimplimentaw aċċessibilità għal mezzi ta' informazzjoni li huma pprovduti permezz ta' pjattaformi ta' partijiet terzi kull fejn possibbli, bħal pereżempju l-paġni ta' Twitter​​ jew Facebook​ tagħna.

Miżuri ta' aċċessibilità

Il-portal tal-Gvern ma jużax widgets tat-tipa, tat-tkabbir u tal-modifika tal-kulur. Dan għaliex nemmnu li din il-funzjonalità hija diġà integrata fil-biċċa l-kbira tal-browsers tal-web jew hija disponibbli permezz ta' add-ons u plugins differenti li utenti varji huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. B'riżultat ta' dan, dawn il-klassifikazzjonijiet tal-utenti arbitrarji huma disponibbli għal ħafna mis-siti elettroniċi. Sabiex nippermettu dan il-livell ta' adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma' dawn il-modifiki tal-utent.

Minbarra l-linji gwida msemmija hawn fuq u bħala parti minnhom, il-portal tal-Gvern jimplimenta l-karatteristiċi ta' aċċessibili​tà li ġejjin:

  • Ġerarkija konsistenti tal-intestatura HTML u t-tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti
  • Il-kontenut ta' ​informazzjoni huwa organizzat fil-listi HTML kull fejn applikabbli
  • Script li jenfasizza link focus sabiex jingħataw għejun viżwali għal utenti esklużivi tat-tastiera
  • Faċilità ta' RSS fuq ċertu kontenut ta' interess
  • It-titlu tal-immaġni, alt tag u caption kull fejn din l-informazzjoni hija relevanti u utli
  • Jimmassimizza l-kuntrast tal-kulur għal test fejn applikabbli
  • It-test tal-ħolqa attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utent fejn il-ħolqa​ tintwera

Kontenut mhux aċċessibbli

Id-DOI mhux konxju ta' kontenut speċifiku mhux aċċessibbli jew kwistjonijiet ta' aċċessibilità fuq il-portal tal-Gvern. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta' kuntatt provduti hawn taħt. F’każ bħal dan, id-DOI għandu l-għan li joħloq Pjan Direzzjonali dwar ir-Rimedjazzjoni tal-Aċċessibilità (ARR). L-ARR jiddeskrivi l-passi meħtieġa biex jgħin fl-identifikazzjoni ta' kwistjoni ta' aċċessibilità u biex il-prodott ikun konformi mal-EOA, inkluża l-iskeda antiċipata għat-tlestija ta' dan l-għan. Biex tibda proċess ta' Rimedjazzjoni għall-Aċċessibilità jekk jogħġbok ikkuntattja lid-DOI fuq in-numru tat-telefown jew l-indirizz elettroniku li jidhru hawn taħt.

Rispons u dettalji tal-kuntatt

Inevitabbilment, aħna ġeili niżbaljaw ukoll. Aktar ma jkollna servizzi u riżorsi fuq l-internet, aktar ikun hemm ċans li ma nintebħux b'xi problemi, imma nibqgħu impenjati li nindirizzaw fil-pront kwalunkwe kwistjoni ta' aċċess​. U hawn huwa fejn nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk ikollok xi diffikultà biex taċċessa l-portal tal-Gvern, jew ikollok problemi biex tuża xi aspett tal-portal, nixtiequ li tgħarrafna.

Tista' tikkuntattja lid-DOI billi:
- ċċempel fuq 22001700 jew 
- ​tibgħat ittra elettronika hawn: [email protected]

Proċedura tal-infurzar

L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta ’Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilità tas-siti elettroniċi​ u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku. Jekk il-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċessibilità tal-ICT ma tiġix indirizzata fil-limiti ta' żmien stabbiliti fi ħdan l-ARR jew jekk tixtieq tressaq ilment formali, tista' tagħmel hekk billi tikkuntattja lill-MCA fuq 21336840 jew billi timla l-formola tal-ilment online fuq https://mca.org.mt/konsumatur/forom/ilmenti​ .