No

Regoli tal-eCommunication

Messaġġi elettroniċi, inkluż posta elettronika (e-mail) jista' jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m'intix ir-riċevitur intiż ta' tali informazzjoni, m'għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok għarraf lill-mittent immedjatament u eqred il-messaġġ u l-kontenut tiegħu b'mod permanenti. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tal-kunsinna u l-integrità tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu garantiti minħabba li l-informazzjoni tista' tiġi modifikata fi tranżitu, jew jista' jkun fiha xi viruses. Kwalunkwe ħsibijiet jew opinjonijiet imsemmija fl-e-mails u komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru, sal-limitu permess mil-liġi. Il-Ministeru mhux se jaċċetta kwalunkwe responsabbiltà li tirriżulta minn komunikazzjoni elettronika.​