NL-0043-2023

Qafas ta' Politika għat-Tfal 2024-2030


Magħluqa

​Ministry:

Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

​Entity:

Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

​Published:

20/11/2023

​Running Till:

31/01/2024

​Last Updated:

12/04/2024
Fi sforz biex nibnu futur isbaħ għal uliedna, b'dan qed inniedu l-Konsultazzjoni Pubblika għall-Qafas ta' Politika għat-Tfal 2024-2030. Din l-inizjattiva tistieden lill-ġenituri, lill-edukaturi, lil dawk li jfasslu l-politika u liċ-ċittadini kkonċernati biex jipparteċipaw f'konverżazzjoni mal-pajjiż kollu. Billi naqsmu l-għarfien, l-esperjenzi u r-rakkomandazzjonijiet, aħna nimmiraw li noħolqu qafas ta' politika komprensiv iffukat fuq it-titjib tal-benessri tat-tfal, l-appoġġ tal-familji, il-forniment ta' ambjent aħjar, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tat-tfal. Hawn taħt għandek issib id-dokument għal Konsultazzjoni:
 

Feedback