Terms of Use

This page (together with the documents referred to on it) provides you with the terms and conditions on which you may make use of the website, whether as a visitor or a registered user. Please read these terms and conditions of use carefully before you start to use the site. By using the website, you indicate that you accept and agree to abide by these terms and conditions of use. If you do not agree to these terms and conditions of use, please refrain from using the website.

 
ACCESSING THE WEBSITE
 
Access to the website is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the information and/or services we provide on the website without notice (see below).
 
We will use reasonable endeavours to ensure that the site is available 24 hours, 7 days a week. We will not, however, be liable if for any reason the website is unavailable at any time or for any period.
 
From time to time, we may restrict access to some parts of the website, or the entire website, to users who have registered.
 
If you choose, or you are provided with, a user identification code, password, or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of the provisions of these terms and conditions of use.
 
When using the website, you must refrain from making or doing anything listed under the “Prohibited Uses” section of these terms and conditions.
 
You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to the website. You are also responsible for ensuring that all persons who access the website through your internet connection are aware of these terms and conditions, and that they comply with them.  

 
USE OF THE WEBSITE
 
These terms and conditions regulate the access to information posted on the website and related services in particular website notifications and posting of comments and/or the use of the website for the purpose of submitting application forms available on the website to the relevant ministries, departments or other entities within the Government of Malta.
 
Automated Notifications and Comments:
This website offers the service of automated notification on information updates within the website. The notifications functionality allows users to choose what to be notified and when to be notified on information changes. Notifications will be delivered via the email address provided by the user. 
 
This website also offers a comments feature to provide interaction between users and the website owner. The feature allows users to intervene and participate in discussions related to the information posted on the website. We reserve the right to remove comments that:
 • contain abusive, obscene, indecent or offensive language, or link to obscene or offensive material
 • contain swear words or other sorts of profanity
 • are completely removed from the topic of conversation or are non-relevant to the item posted on the wall
 • contain abusive language towards an individual involved in the thread, other organisations or the page administrator
 • constitute spam or promote or advertise products, except where it is for an event, publication or similar item that has direct relevance to the subject of discussion. Information about locating and sharing knowledge and expertise is welcomed, but within the specific discussion provided
 • are designed to cause nuisance to the page administrator or other users
 
We reserve the right to disable the comments feature at any time without notice.
 
The automated notifications and comments feature are available to users that have obtained a Maltese Electronic Identity (e-ID). For more information about the e-ID, you may visit www.mygov.mt.
 
Online Transactions through Electronic Forms:
You may authenticate with the e-Forms website through e-ID or by registering on the e-Forms website using your e-mail account. If you are eligible to apply for an e-ID, you are not permitted to register on the e-Forms website using your e-mail account.
 
Once you register, you will receive an e-mail notification indicating that your registration to the e-Forms website has been successful and you should be able to login using your credentials. As a registered user you will be able to use the following features:
 • fill in online forms (hereinafter referred to as “e-Forms”)
 • affect payments for the respective e-Forms
 • attach the necessary documents to the relevant e-Forms before submitting
 • sign documents and e-Forms
 • submit e-Forms
 • track e-Forms submitted
 • receive notifications regarding the submitted e-Forms
 • view history of e-Forms submitted
 • use guidance mechanisms and help features found on the forms
 
Registered Users should make sure to read the specific terms and conditions regulating e-Forms transactions prior to submitting an e-Form. Such terms are available here.

UŻU TA’ MOBILE APPS IPPROVDUTI MILL-GVERN TA’ MALTA

“Mobile App” tfisser is-software pprovdut mill-Gvern ta’ Malta (‘Aħna / Tagħna’) li jipprovdi aċċess għal servizzi tal-Gvern fuq apparat mobbli, fosthom software jew dokumentazzjoni minn terzi persuni, li tippermetti l-użu tas-software u kwalunkwe upgrades għal dan is-software li jkun disponibbli minn żmien għall-ieħor.

Permezz ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet, il-Gvern ta’ Malta qiegħed jagħti liċenżja revokabbli, mhux esklussiva, mhux trasferibbli u bla drittijiet tal-awtur lill-Utent (‘Int / Tiegħek’) biex juża l-Mobile App għall-użu personali Tiegħu skont dawn it-termini u kundizzjonijiet u suġġett għal kwalunkwe regoli jew politiki applikati minn kwalunkwe fornitur jew operatur ta’ appstore li mis-sit tagħhom tniżżlet il-Mobile App (‘Appstore’).

It-trademarks, drittijiet tal-awtur, drittijiet tad-database u drittijiet oħrajn tal-proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fil-Mobile App, flimkien mal-kodiċi tas-software rispettiv, huma proprjetà Tagħna jew proprjetà ta’ dawk li pprovdulna l-liċenzji Tagħna. Aħna ma nbigħulekx il-Mobile App. Aħna nibqgħu nżommu f’kull ħin id-drittijiet tal-proprjetà tal-Mobile App.

Għalissa, il-Mobile App hija disponibbli Għalik mingħajr ħlas. Int tista’ tuża l-Mobile App biex tipprovdi s-servizzi Tiegħek iżda int m’għandekx terġa’ tbigħ jew tqassam il-Mobile App biex tagħmel qligħ. Aħna nirriservaw id-dritt li, f’kull ħin u għal kwalunkwe raġuni, nemendaw jew nirtiraw il-Mobile App jew nitolbu ħlas għall-Mobile App jew għas-servizz li jiġi pprovdut Lilek.

Kull informazzjoni li qiegħda tintuża mill-Mobile App hija suġġetta għat-termini u kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni miżmuma mis-settur pubbliku.

Jekk Int m’intix il-persuna responsabbli li tħallas il-kont tal-apparat mobbli li qed jintuża biex tiġi aċċessata l-Mobile App, Int se titqies daqs li kieku ngħatajt permess biex tuża l-Mobile App mingħand min iħallas il-kont. Int taċċetta, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jaċċetta, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur rispettiv tan-netwerk tal-mowbajl (‘Fornitur tal-Mowbajl’) se jkomplu japplikaw meta tintuża l-Mobile App. Għaldaqstant, il-persuna responsabbli li tħallas il-kont tista’ tintalab mill-Fornitur tal-Mowbajl biex tħallas għal konnessjoni man-netwerk għal kemm iddum imqabbda waqt li taċċessa l-Mobile App jew kwalunkwe tariffi minn terzi persuni li jistgħu jirriżultaw minn dan l-aċċess. Int taqbel, u għandek tiżgura li l-persuna responsabbli li tħallas il-kont taqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal dawn it-tariffi.

Huwa pprojbit kwalunkwe tentattiv li (a) tikkopja, tirriproduċi, tbiddel, timmodifika, tuża reverse engineering, iżżarma, tagħmel dekumpilazzjoni, tittrasferixxi, tpartat jew tittraduċi l-Mobile App; jew (b) toħloq xogħlijiet derivattivi tal-Mobile App ta’ kwalunkwe tip.

Aħna se nagħmlu kull sforz raġonevoli biex il-Mobile App tkun taħdem a) meta dan ikun teknikament possibbli u b) fuq apparat (i) li hu kkonsidrat fost l-aktar komuni; (ii) li għandu sistema operattiva fost dawk ikkonsidrati bħala l-aktar komuni; (iii) li għandu s-software kkonfigurat b’mod li għadu sostnut mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (iv) li għandu s-sistema operattiva aġġornat bl-aħħar patches.

Il-verżjoni tal-Mobile App tista’ tiġi aġġornata minn żmien għall-ieħor biex iżżid funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Mobile App jew kwalunkwe diffikultà jew inabbiltà biex jitniżżel jew jiġi aċċessat kontenut minħabba xi atti jew nuqqasijiet tal-Appstore jew kwalunkwe ħsara oħra f’xi sistema ta’ komunikazzjoni li jistgħu jwasslu biex il-Mobile App ma tkunx disponibbli.

Inti taċċetta li l-Mobile App tista’ tiġi affettwata minn fatturi li mhumiex fil-kontroll raġonevoli Tagħna fosthom, iżda mhux limitati għall-internet u netwerks tal-mowbajl li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-Mobile App u kif l-utent juża l-Mobile App.

Minn żmien għall-ieħor jistgħu joħorġu updates għall-Mobile App mill-Appstore. Skont x’inhu l-update, taf ma tkunx tista’ tuża l-Mobile App sakemm ma tkunx niżżilt l-aħħar verżjoni tal-Mobile App u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda.

Aħna nistgħu nitterminaw l-użu tal-Mobile App fi kwalunkwe żmien billi navżawk minn qabel dwar din it-terminazzjoni. Ma’ kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u liċenzji li ingħataw lilek jintemmu; (b) Int għandek tieqaf kompletament mill-użu tal-Mobile App.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar limitazzjoni ta’ responsabbiltà għal kwalunkwe danni u eskluzjoni ta’ garanziji, Aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe dannu jew bidla li tista’ ssir lill-apparat Tiegħek fosthom, iżda mhux limitat għal, apparat tal-kompjuter, apparat mobbli jew mowbajls bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-Mobile App.

Aħna m’għandniex nitqiesu responsabbli fil-każ ta’ kwalunkwe ħsarat tekniċi li jseħħu waqt l-użu tal-Mobile App li jirriżultaw minn downloading ta’ software ieħor, kwalunkwe ħsara teknika, użu ħażin tal-apparat Tiegħek, kemm iddum isservi l-batterija, problemi bil-konnettività jew kwalunkwe fatturi oħra li jistgħu jirriżultaw u li mhumiex fil-kontroll raġonevoli Tagħna.

 


 
PROHIBITED USES
 
You may use the website only for lawful purposes. You may not use the website:
 • In any way that breaches any applicable law or regulation.
 • In any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect.
 • In any way which may infringe our rights or the rights of third parties;
 • To post, transmit or disseminate any information on or via the Website which is obscene, defamatory or in any way harmful;
 • To obtain or attempt to obtain unauthorised access to the Website;
 • To alter, deface or interfere with the Website in any way;
 • To knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect the operation of any computer software or hardware;
 • Attempt to gain unauthorized access to any portion or feature of the services, or any other systems or networks connected to the services or to any Government of Malta server, or to any of the services offered on or through the website, by hacking, password “mining” or any other illegitimate means;
 • To probe,  scan  or  test  the  vulnerability  of  the  website, including the services  or  any  network connected to the website, nor breach the security or authentication measures on the website, including the services or any network connected to the website, including the services;
 • To reverse look-up, trace or seek to trace the source of any information on any other user of or visitor to the website, or any other customer of the Government of Malta, including any service account not owned by you or exploit the website or any service or information made available or offered by or through the website, in any way where the purpose is to reveal any information, including but not limited to personal identification  or information, other than  your own information, as provided for by the website or any service provided through the website;
 • To forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any message or transmittal you send to the Government of Malta on or through the website or any service offered on or through the website. You may not pretend that you are, or that you  represent,  someone  else,  or  impersonate  any  other  person  or  entity  unless authorised.
 
We reserve the right to disclose your personal information to any competent law enforcement authorities in the event of a breach of the preceding paragraph.
 
You also agree:
 • Not to reproduce, duplicate, copy or re-sell any part of the website in contravention of the provisions of these terms and conditions.
 • Not to access without authority, interfere with, damage or disrupt:
  (i)   any part of the website;
  (ii)  any equipment or network on which the website is stored;
  (iii) any software used in the provision of the website; or
  (iv) any equipment or network or software owned or used by any third party.
 • Not to use any “page-scrape”, “robot”, “spider” or other automatic device, program, algorithm or methodology, or any similar or equivalent manual process, to access, acquire, copy or monitor any portion of the services or any content provided through this website, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the services or any content, to obtain or attempt to obtain any materials, documents or information through  any  means  not  purposely  made  available  through  the  website. We reserve the right to bar any such activity.
 • Not to take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the website or Government of Malta systems or networks, or any systems or networks connected to the website.
 • Not to use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the website, including the services, or any transaction being conducted on the website with any other person or entity using the website, including the services.

 
LINKS TO OTHER WEBSITES
Where the website contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only.  We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.   
 
LINKS TO THIS WEBSITE

You may link to the website, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

The website must not be framed on any other site. 

 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
 
We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in the website, and in the material published on it.  Those works are protected by copyright laws and treaties around the world.  All such rights are reserved.
 
You may print off copies, and may download extracts, of any page(s) from the website for your personal reference and you may draw the attention of others within your organisation to material posted on the website. 
 
You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.
 
If you print off, copy or download any part of the website in breach of these terms and conditions of use, your right to use the website will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

 
RELIANCE OF INFORMATION POSTED
 
Commentary and other materials posted on the website are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to the website, or by anyone who may be informed of any of its contents.

 
CHANGES TO THE WEBSITE
 
We aim to update the website regularly, and may change the content at any time. If the need arises, we may suspend access to the website, or close it indefinitely. Any of the material on the website may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such material.

 
COOKIES
 
A session cookie is a piece of data which is stored on your computer and which expires once you close down your internet browser. The website uses session cookies to temporarily identify user actions when using the website, including the services. A session cookie is information stored in your browser’s cache which is only available to the website for the duration of your browser’s lifetime window (session) when accessing the website or the services and no other site can request this information. By using this website or the services you consent to the storage of cookies on your personal computer. To ensure that the information stored by the session cookie is cleared from cache on your personal computer, it is highly recommended that you close your browser when you finish using the website or the services.

 
SECURITY
 
We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of the website or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.
 
 
LIMITATION OF LIABILITY
 
The material displayed on the website is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted by law, we, any identified contributors (including entities within Government of Malta) and third parties connected to us hereby expressly exclude:
 • All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by law.
 • Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with the website or in connection with the use, inability to use, or results of the use of the website, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation any liability for: loss of income or revenue; loss of business; loss of profits or contracts; loss of anticipated savings; loss of data; loss of goodwill; wasted management or office time; and for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable.
 
This does not affect our liability for any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

 
DISCLAIMER OF WARRANTIES
 
We give you no warranty or assurance. We declare and you acknowledge that all implied warranties and conditions are excluded to the maximum extent permitted by law. You should note in particular:
 • The services provided through this website are not intended to constitute a definitive or complete statement of the law on any subject.
 • The services provided through this website are not intended to constitute legal advice in any specific situation.
 • The services provided through this website include archived information and resources, which may be incorrect or out of date.
 • The services provided through this website, and our means of delivering it may be incompatible with your software or computer configuration.
 •  We may change or withdraw part or all of any services provided through this website at our discretion.

 
PRIVACY POLICY
 
We are committed to protecting our visitors' and/or user’s privacy and we will not collect any personal information about you as a visitor unless you provide it voluntarily.

Pursuant to the Data Protection Act 2001 which came fully into force on 15 July 2003, we have a legal duty to respect and protect any personal information we collect from you and we will abide by such duty. We take all safeguards necessary to prevent unauthorised access and we do not pass on your details collected from you as a visitor and/or user, to any third party unless you give us your consent to do so.
 
As a visitor, we collect three types of information on you:

a) Contact or feedback information;
b) Web page download information;
c) Site usage information.
 
As a user, we collect personal information in the process of submission of forms through the website, addressed to the a Government of Malta ministry, department or other entity as the case may be.
 
By using the website, you consent to such processing, including the transfer of personal information to the relevant Government of Malta ministry, department or other entity, and you warrant that all data provided by you is accurate.
 
If you have any queries in relation to personal information on you, if any, held by us please contact us on the email address provided under “Your Concerns” section.

 
JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
 
The Maltese courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to the website. 
 
These terms and conditions of use and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of Malta.

 
VARIATIONS
 
We may revise these terms and conditions of use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on the website.

 
ACCESSIBILITY STATEMENT
 
All effort has been made to ensure that this website confirms to the accessibility requirements and recommendations of the W3C WAI accessibility recommendations to ensure that the website caters for individuals with specific disabilities.

 
YOUR CONCERNS
 
If you have any concerns about the privacy policy or any material which appears on the website, please contact us by posting a message in the “Contact Us” section on the website.
 
Thank you for visiting our website.
 
Version 2.0
 
Last updated 9th July 2014